2009/02/25

new images - organization of construction /01

1 element and 2 elements

Základní element ve tvaru os úhlů pravidelného čtyřstěnu (tetrahedronu). Dva základní elementy se vůči sobě mohou natáčet. To umožňuje vytvářet struktury jako uhlík, základní stavební kámen života
na Zemi.

Basic element of artificial symbiont has form of angle bisectors of tetrahedron. Two basic elements can rotate each other. It enable emerging of carbon like structures which are fundamental construction matter of live on the Earth.

1 element and 2 elements


12 and 36 elements

12 elementů tvoří spirálu. Tři spirály tvoří trubičku.
12 elements emerged to spiral. Three spirals makes tube.


36 elements


16 elements

Spirála se prodlužuje nebo zkracuje, popřípadě ohýbá, pomocí vzájemného otáčení elementů.
Spiral made by elements can stretch or bend in response to rotation of elements each other.


16 elements


artificial symbiont from alert on Vimeo.

No comments: