2010/04/25

script by Rodrigo Medina

following this link you can try script by Rodrigo Medina which make for you basic structures of artificial symbiont concept
http://designplaygrounds.com/generative/recursive-aggregations-rhinoscript/

flexible architecture

http://michaelharboun.blogspot.com/2009/04/angkor.html
this nice concept video by Michaël Harboun is showing in simple way what could be possible with Claytronics or with artificial symbiont ..

2009/06/16

small update

micrometres / Basic element
Základní element ve tvaru os úhlů pravidelného čtyřstěnu (tetrahedronu). Dva základní elementy se vůči sobě mohou natáčet. To umožňuje vytvářet struktury jako uhlík, základní stavební kámen života na Zemi.

Basic element of artificial symbiont has form of angle bisectors of tetrahedron. Two basic elements can rotate each other. It enable emerging of carbon like structures which are fundamental construction matter of live on the Earth.milimetres / L-system
Hmota z velkého množství základních elementů dále roste. Například podle pravidel tohoto l-systému:
Matter made of many of basic elements grows. For example like this rules, l-system:

Axiom F^F^F
Rules F=FF[+F]>[-F]>[+F-F]>centimetres / Fluid blob
Nakonec v makro-měřítku, může hmota nabýt vlastnosti podobné tekutinám, může změnit formu vždy, když potřebuje.

After that all at macro-scale, the matter could gain system attribute like fluid and could change its shape every time it needs.

2009/02/25

new images - organization of construction /01

1 element and 2 elements

Základní element ve tvaru os úhlů pravidelného čtyřstěnu (tetrahedronu). Dva základní elementy se vůči sobě mohou natáčet. To umožňuje vytvářet struktury jako uhlík, základní stavební kámen života
na Zemi.

Basic element of artificial symbiont has form of angle bisectors of tetrahedron. Two basic elements can rotate each other. It enable emerging of carbon like structures which are fundamental construction matter of live on the Earth.

1 element and 2 elements


12 and 36 elements

12 elementů tvoří spirálu. Tři spirály tvoří trubičku.
12 elements emerged to spiral. Three spirals makes tube.


36 elements


16 elements

Spirála se prodlužuje nebo zkracuje, popřípadě ohýbá, pomocí vzájemného otáčení elementů.
Spiral made by elements can stretch or bend in response to rotation of elements each other.


16 elements


artificial symbiont from alert on Vimeo.

2009/02/24

new images - organization of construction /02

1296 elements

Element umožňuje struktury stejné jako diamant, které mají vysokou pevnost.
Elements enable emerging of diamond like structures with high hardness (Mohs scale of mineral hardness 10).

1296 elements


144 elements

Elementy vytváří stromově dělené struktury.
Elements emerged to tree like structures.

144 elements


144 elements

new images - organization of construction /03

768 elements

Elementy tvoří povrch koule a efektivně vyplňují její objem.
Elements emerged to surface construction of a sphere or a cube with efective subconstruction in volume of form.

768 elements


768 elements

768 elements

Elementy homogenně vyplňují objem koule.
Cloud of elements emerged to homogenous construction in spherical volume.

768 elements

new images - organization of construction /04

around 4000 elements

Elementy tvoří organické buněčné a vláknité struktury.
Cellular and fibrous structures emerged.

2880 elements


5760 elements


4320 elements